Error:
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

公司新闻

THÔNG BÁO MỜI THẦU (Gói thầu Xúc và Vận chuyển quặng sắt từ mở Quý Xa về nhà máy Gang thép Lào Cai)

Gói thầu Xúc và Vận chuyển quặng sắt từ mở Quý Xa về nhà máy Gang thép Lào Cai

 

登录次数

000000
今天
昨天
这个星期
上个星期
本月
上个月
登录总计
0
0
0
0
0
0

越中矿产与冶金有限责任公司
地址:老街省-老街市-北强坊-陈兴道大路
电话: 0214.3.836885  -  传真: 0214.3.830345
热线电话: 0214.3.837886 -> 计划经营处
网址: vtmsteel.vn -  邮箱: kslkvt@vtmsteel.vn