Error:
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

-团体

Công đoàn thăm hỏi động viên Người lao động trong đợt Phát động phong trào thi đua nước rút tháng 5, 6 năm 2018

Căn cứ Kế hoạch Phát động phong trào thi đua nước rút tháng 5, 6 quyết tâm hoàn thành thắng lợi Kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2018 đã được Chủ tịch Công đoàn và Lãnh đạo Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt -Trung ký ban hành ngày 4/5/2018;

 Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 và lập thành tích chào mừng tháng công nhân. Ngày 18/5/2018 Công đoàn Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt -Trung đã lập kế hoạch Thăm hỏi động viên Người lao động trong đợt Phát động phong trào thi đua nước rút tháng 5, 6 quyết tâm hoàn thành thắng lợi Kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2018

Theo đó Công đoàn đã thành lập 2 đoàn công tác với sự có mặt của các đồng chí Chủ tịch, phó chủ tịch, ban Thường vụ Công đoàn Công ty, các Đ/c là cán bộ VP Đảng đoàn thể, các Đ/c trong BCH Đoàn thanh niên Công ty và các Đ/c đại diện Lãnh đạo phòng Nhân sự, Văn phòng Công ty tham gia.

Từ ngày 21/5/2018  đến hết ngày 20/6/2018, hai đoàn công tác đã tổ chức 02 đợt trực tiếp xuống các xưởng sản xuất và Mỏ Quý Xa với mục đích: Thăm hỏi, động viên CBCNV Công ty phát huy tinh thần tự lập, tự cường, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, năng động sáng tạo trong công việc. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của CB Đoàn viên Người lao động để có giải pháp cho việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người lao động, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng cường tinh thần đoàn kết, xây dựng Công ty ngày càng lớn mạnh và phát triển. Kết quả:

- Trong 2 tháng phát động các Công đoàn bộ phận đã phối hợp với chuyên môn đồng cấp triển khai đến toàn thể CB đoàn viên và người lao động nắm được mục đích ý nghĩa của kế hoạch phát động thi đua nước rút 2 tháng 5 và 6/2018.

- Về tư tưởng của CB đoàn viên và người lao động đều phấn khởi nhiệt tình hăng say tham gia lao động sản xuất quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát động thi đua đã đề ra.

- Công tác sản xuất: Đến ngày 28/6/2018 các đơn vị phòng ban, xưởng sản xuất đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát động thi đua, 100% các đơn vị sản xuất đảm bảo ATVSLĐ và đã được Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty xét khen thưởng trong đó có 14/14 đơn vị, phòng ban, xưởng sản xuất và 86 cá nhân được HĐTĐKT đề nghị Tổng Giám đốc tặng giấy khen và phần thưởng kèm theo.

- Qua tìm hiểu, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, CB đoàn viên và người lao động có một số ý kiến kiến nghị về lĩnh vực hoạt động Công đoàn và lĩnh vực chuyên môn. Đối với các kiến nghị về lĩnh vực hoạt động Công đoàn, đoàn đã trả lời tại các buổi tiếp xúc. Đối với các kiến nghị về chuyên môn, Công đoàn đang tổng hợp các kiến nghị và gửi sang chuyên môn để phối hợp giải quyết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho CB đoàn viên và người lao động yên tâm công tác phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

Nguyễn Đức Cường

Phó CT Công đoàn

 

登录次数

000000
今天
昨天
这个星期
上个星期
本月
上个月
登录总计
0
0
0
0
0
0

越中矿产与冶金有限责任公司
地址:老街省-老街市-北强坊-陈兴道大路
电话: 0214.3.836885  -  传真: 0214.3.830345
热线电话: 0214.3.837886 -> 计划经营处
网址: vtmsteel.vn -  邮箱: kslkvt@vtmsteel.vn