Error:
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

-团体

THÔNG TIN Triển khai tháng hành động phòng chống ma túy năm 2018

Thực hiện hướng dẫn số 140/HD-CĐT ngày 12/6/2018 của Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP V/v Triển khai tháng hành động phòng chống ma túy năm 2018; Chương trình kế hoạch công tác năm 2018 của Công đoàn công ty, Ngày 19/6/2018 Công đoàn Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt -Trung đã lập kế hoạch Triển khai tháng hành động phòng chống ma túy năm 2018 tới toàn thể Đoàn viên và người lao động trong Công ty với những nội dung sau:

 Mục đích: Nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân viên và người lao động về hiểm họa, tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội để cán bộ, đoàn viên, công nhân viên có kỹ năng tự phòng ngừa, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy, kiên quyết không để ma túy có cơ hội xâm nhập vào đoàn viên, công nhân viên.

Yêu cầu: Công tác tuyên truyền, giáo dục là nhiệm vụ thường xuyên. Đảm bảo có sự phối hợp chặt chẽ giữa Công đoàn với chuyên môn và gia đình Đoàn viên, công nhân viên. Phát huy hiệu quả, vai trò của Công đoàn và sự chủ động, tích cực của đoàn viên, công nhân viên trong công tác phòng chống tệ nạn ma túy trong Doanh nghiệp.

Nội dung tuyên truyền: Để Đoàn viên và người lao động hiểu rõ và trách xa hiểm họa về ma túy. Công đoàn Công ty đã lược trích một số nội dung cơ bản của Luật số 23/2000/QH10 về phòng chống ma túy có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2001 và Luật số 16/2008/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống ma túy số 23/2000/QH10 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009, và các tài liệu liên quan để tuyên truyền đến Đoàn viên và người lao động (Tài liệu tuyên truyền đã được gửi cho tất cả các đơn vị phòng ban xưởng sản xuất và các Công đoàn bộ phận) gồm:

1. Tác hại của ma túy ảnh hưởng đến cơ thể, bản thân, gia đình và xã hội.

2. Những hành vi bị cấm trong công tác phòng chống ma túy.

3 .Trách nhiệm của cá nhân, gia đình và các tổ chức trong việc phát triển đấu tranh chống tệ nạn ma túy, ngăn chặn tệ nạn ma túy xâm nhập vào gia đình và xã hội.

4. Khen thưởng và xử lý vi phạm trong công tác phòng chống ma túy.

Nguyễn Đức Cường

Phó CT Công Đoàn

 

 

登录次数

000000
今天
昨天
这个星期
上个星期
本月
上个月
登录总计
0
0
0
0
0
0

越中矿产与冶金有限责任公司
地址:老街省-老街市-北强坊-陈兴道大路
电话: 0214.3.836885  -  传真: 0214.3.830345
热线电话: 0214.3.837886 -> 计划经营处
网址: vtmsteel.vn -  邮箱: kslkvt@vtmsteel.vn